Konvalescenter och hästpensionat

På Tjuvkil Mellangård har vi som princip att inte perma­nent stalla upp hästar i box. Våra permanenta gäster går i lös­drifts­avdel­ningarna för­utom i de fall då hästen av någon an­ledning be­höver stå i box till­fälligt eller under längre tid, t.ex. som kon­valescent.

Att ha hästen på lös­drift är bekvämt för dig som ägare/­ryttare. Du be­höver inte passa tider för åtagan­den i stallet och du be­höver inte mocka eller fodra — det gör vi!

Tjuvkil Mellangård samarbetar med veterinär Liza Bidner, läs mer om Liza på hennes sida, se menyn till vänster.

För rehabträning/tömkörning av konvalescenthästar samarbetar Tjuvkil Mellangård med OptiMia/Mia Söderberg.

Se mer på Konvalescentsidan i menyn till vänster.
 

Hästpensionat

Vi erbjuder också hel­inackord­ering för kortare vist­elser. Då kan din häst stå i box hos oss medan du t.ex. är på sem­ester. Se mer i Hästpensionat.