Aktiv lösdrift

På Tjuvkil Mellangård har vi valt att inspireras av konceptet Active Stable i våra lösdrifter. Häst­arna får upp­leva fri­het och flock­gemen­skap. Grov­foder, vatten och vila ges på olika plat­ser för att stim­ulera häst­arna till akti­vitet och rörelse.
En aktiv lösdrift är ett billi­gare och mer häst­vänligt alter­nativ för hästar i träning men också för längre vilo- och kon­valescent­perioder.

Vi har två lösdrifter, en för valacker och en för ston, med en rejäl ligghall till varje.

I anslutning till den ena lösdriften finns skötplatser och ett ridhus med väggar i perforerad plåt för en luftigare känsla.

Mer om lösdrift finns här:
www.hastsverige.se om “Inhysning av häst”
www.stromsholm.com rapport “Hållbar och rationell hästhållning