Aktiv lösdrift

På Tjuvkil Mellangård har vi valt att inspireras av konceptet Active Stable i våra lösdrifter. Active Stable är en ut­veck­lad form av häst­håll­ning i lös­drift. Häst­arna får upp­leva fri­het och flock­gemen­skap sam­tidigt som de kan få indi­viduell ut­fod­ring av kraftfoder. Grov­foder, kraft­foder, vatten och vila ges på olika plat­ser för att stim­ulera häst­arna till akti­vitet och rörelse.
En aktiv lösdrift är ett billi­gare och mer häst­vänligt alter­nativ för hästar i träning men också för längre vilo- och kon­valescent­perioder. Vi på Tjuv­kil Mellan­gård tar emot allt från föl­ston till ung­hästar och hobby- eller tävlings­hästar.
 
Mer om lösdrift finns här:
www.hastsverige.se om “Inhysning av häst”
www.stromsholm.com rapport “Hållbar och rationell hästhållning