Lösdrift på vårt vis

Här på Tjuvkil Mellangård mockar vi de hård­­gjorda ytorna varje dag sam­­tidigt som vi håller ett öga på hur häst­arna mår. Vi ser hur häst­arna reagerar sins­­emellan och kan hålla koll på dags­­formen. Våra lösdrifts­hästar är väl­digt sociala och tar kon­takt.

Grovfoder serveras i grov­­foder­­stationer med fri till­­gång. Kraft­­fodret serveras manuellt. Detta för att und­vika trängsel vid kraft­foder­­stationerna och över­­utfodring.

Utrymmena är väl tilltagna. Hästarna har ligg­­hall, hård­­gjord yta och till­gång till vall.

Ston och valacker har skilda avdel­ningar. Valack­­avdel­ningen, med sköt­­plats och sadel­­kammare, ligger precis in­till rid­­huset för att under­­lätta träning. Rid­huset har väggar av vind­­väv i plåt för en luft­igare känsla.

Snart startar vi bygget av ytter­ligare en lös­­drifts­­avdelning i an­­slut­ning till rid­­huset och den befint­liga valack­­avdelningen.

Läs gärna om våra stjärnor på hästhimlen!