Lösdrift 2 – för ston

Vår sto­avdel­ning bygg­des 2011 och blev snabbt be­­lagd, till stor del av föl­­ston och ung­­hästar. Vi har plats för 15 djur­­enheter i denna av­­del­ning. Det be­tyder att vi här kan ha 10 ston och 10 föl, alter­­nativt 15 full­­vuxna hästar.

Den hård­gjorda ytan mockas varje dag och sär­skilt de unga häst­arna kommer fram och tar kon­takt.

Ligg­hallen på dryga 170 m² är stor och luftig. Den strös kon­tinu­er­ligt med halm.

Sto­avdel­ningen idag är delvis in­riktad på föl­­ston då den ligger något av­skild från resten av verk­sam­heten. Här går även en del ung­hästar. Vi har haft ston här som fölat varje säsong de senaste åren och har mång­årig er­faren­het av föl­ston och föl­­ningar. Vi tar gärna emot avels­­ston, även inför föl­ning.