Om oss och gården

Halva gården är Maria Kjell­bergs barn­doms­hem, den andra halvan är Marias pappa Olof Pehrssons barn­doms­hem.
Gården är numera samman­fogad i en enda fastig­het och delar av den har funnits i familjens ägo i 17 gene­rationer.

Företaget Tjuv­kil Mellan­gård start­ades år 2000 av Maria Kjell­berg och har successivt ut­veck­lats i takt med ökad efter­frågan på de tjän­ster som erbjudits. Efter­frågan och kontakt­nät har stadigt ökat varje år, om­fatt­ning och areal har ökat genom arrende av intilliggande gårdar.

Läs mer om före­tagets historik i menyn till vänster.