Maria Kjellberg

Maria Kjellberg har startat och drivit upp Tjuvkil Mellangård.
Hon har också
• arbetat på Flyinge AB med semin, stuteri­verk­sam­het samt som djur­sjuk­vårdare och med ung­häst­ridning
• avlagt internationell hästskötar­examen samt semin­examen
• bistått LRF Konsult med kurser och utbild­nings­kvällar i affärs­utveck­ling för häst­företagare
• tagit initativ till Häst­företagarna i Väst, cirka 150 häst­företagare i Göte­borgs­regionen
 
Maria jobbar inom poli­tiken sedan mer än 15 år till­baka. Numera på heltid.
 
Läs mer om Tjuvkil och Maria från och med sommaren 2018: Tjuvkil 20180708