Våra samarbetspartners

 

Tectum Byggnader AB
Vårt luftiga ridhus kommer från Tectum.
www.tectum.se

GBS Entreprenad AB
Våra fiffiga uppbindningsanordningar mm kommer från GBS Entreprenad.
www.gbs.se/entreprenad

Horsemanager
Administration av våra kunder och deras hästar sköter vi i Horse­managers web­baserade system.
www.horsemanager.se

OptiMia
Tömkörning av konvalescenter, unghästar och andra hästar.
www.optimia.se

Ponnyfokus
Caroline Stenlund (Carro) har träningar för ponny- och häst­ekipage i hopp­ning och dressyr. Dessutom projektet Ponny­fokus, ut­bild­ning för barn och för­äldrar i att ha egen ponny.
www.ponnyfokus.se

Karlsson Bild & Original
Vår hemsida, foton och tryck­saker gör Lotta Karlsson.
www.karlssonbild.se

Hästföretagarna
Tjuvkil Mellangård AB är med­lem i Häst­företagarna som är en nationell bransch­organisation för häst­företagare.
www.hastforetagarna.se

Hästföretagarna i Göteborgsregionen
Tjuvkil Mellangård AB är med­lem i Häst­företagarna i Göte­borgs­regionen, en lokal bransch­organisation för häst­företag och föreningar.
www.hastforetagarnagoteborg.se