Övriga tjänster

Ridhus

Ridhuset har väggar av vind­väv i plåt för en luft­igare känsla.
Träning en­dast för auktori­serad trän­are. För träning i grupp måste rid­huset bokas. All bok­ning görs på tele­fon till Maria Kjell­berg på tel 0704-45 19 24.
Regler för ridhuset finns här på hem­sidan samt på anslags­tavlan i grooming­ytan i lös­driften mitt emot rid­huset. Läs mer, se menyn till vänster!
 

Träningar

Vi har många olika träningar hos oss! Se mer i kalendern!
Regelbundna träningar för Carro (hopp och dressyr) och tömkörning (Mia Söderberg).
Se mer på Tränings-sidan!
 

Ponnyfokus

Ponnyfokus erbjuder ridning och ridundervisning för barn från fem år. Det är från knattar och nybörjare till mer avancerad nivå, t.ex. tre dagar i veckan, en termin i taget och lära sig grunderna i vad det innebär att ha en egen ponny. Läs mer på Ponnyfokus-sidan.
 

Evenemang

Under året har vi flera olika evenemang som Tjuvkils Sommarcup, påskhoppning, barbackahoppning, kurser med mera – läs mer på evenemangssidan!
 

Stallservice – avbytare

Häst­hållning med­för ofta en stor bunden­het för häst­ägare och häst­företagare. Be­höver du hjälp vid till­fälliga arbets­toppar, sjuk­skriv­ningar eller vakanser av olika längd? Läs mer, se vänstermenyn.
 

Fjällkor

På Tjuvkil Mellangård har vi några fjällkor, de har fått en egen sida som du hittar i vänstermenyn!