Ridhuset

Ridhuset har väggar av vind­väv i plåt för en luft­igare känsla. De ska stå emot väst­liga stormar ett antal år fram­över.

Priser för gästande ryttare/hästar – första gången gratis, därefter
50 kr per gång
500 kr i månaden per häst/ryttare
1.500 kr per säsong per häst/ryttare (jan-maj eller aug-dec)
Sommar­tid endast öppet för gårdens gäster.
Ridhusavgiften betalas via Horsemanager, läs mer på sidan om Ridhusavgift.
 

Träning en­dast för auktori­serad trän­are. För träning i grupp måste rid­huset bokas.

All bok­ning görs på tele­fon till Caroline Stenlund/Carro tel 0739-06 65 95. Bok­ningar som en­dast skrivs upp på alma­nackan räk­nas inte som bok­ning.

Regler för ridhuset finns här på hem­sidan samt på anslags­tavlan i grooming­ytan i lös­driften mitt emot rid­huset.

Våra evenemang finns i kalendern, se uppe i menyn!